In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...

In gesprek met de burgemeester - 28 maart

Burgemeester, de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben zich gezamenlijk bij de minister aangemeld als kandidaten voor een proef met legale wietteelt. Wat wil men eigenlijk?
"Waar het om gaat is het regelen van de zogenoemde achterdeurproblematiek. In het verleden heeft men bij het gedogen van de verkoop van wiet in coffeeshops hier geen regeling voor getroffen. Wat eruit gaat is zichtbaar, wat erin gaat niet. De regering heeft nu in het coalitieakkoord besloten dat er een proef moet komen met de regulering van de aanlevering van wiet. Het is niet zo dat we nu ineens zelf als gemeente met de kweek beginnen."

Als dit doorgaat wordt dan de hele Achterhoek vanuit een centraal punt bediend met legale wiet?
"De kern van het experiment is dit soort vragen te beantwoorden. Als je de voordeur openstelt moet je de achterdeur ook regelen. In de drie gemeenteraden wordt daar gemengd over gedacht. Dat is ook in Doetinchem het geval."

De keten vanaf teelt tot aan de consument bestaat uit verscheidene schakels waarvan de meeste op dit moment gecontroleerd worden door schimmige figuren die soms geen geweld schuwen als het om hun belangen gaat. Laten die zich zomaar verdringen door gemeenten?
 "Dat is nog maar de vraag. Het gaat om veel geld en dat laat men niet zomaar schieten. Ikzelf ben niet zo enthousiast over het systeem van coffeeshops, maar we hebben die keuze nu eenmaal gemaakt. Dit is geen verruiming van het coffeeshopbeleid. We willen gewoon meer controle."

Alcohol, suiker en tabak zijn ook niet goed voor de gezondheid maar vormen wel een belangrijke bron van accijns. Zit in legale wietteelt een toekomstige bron van inkomsten voor de overheid?
"Wie weet? Dit is in ieder geval niet de drijfveer van het experiment. Als gemeente levert het ons in ieder geval niets op. Het legaliseren van softdrugs zou er eigenlijk toe moeten leiden dat men er mee stopt of minder gaat gebruiken. Iets verbieden leidt niet direct tot succes. Bij de alcoholcampagne zien we nu dat het succes heeft, maar dat heeft wel een paar jaar geduurd."

Hebben Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk al een businessplan gemaakt?
"Nee, en dat is ook geenszins de bedoeling!"

Hoe kansrijk is de kandidatuur van de drie gemeenten? Drie van de zeven Achterhoekse gemeenten, die leggen samen toch gewicht in de schaal?
We moeten eerst maar eens afwachten hoe de minister reageert. Deze zaak loopt al een paar weken, maar we hebben nog geen antwoord uit Den Haag gekregen."

Meer berichten