In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 21 maart

Burgemeester, In deze week herdenken wij drie bombardementen op Doetinchem op 19, 21 en 23 maart 1945. Wat is uw rol bij die herdenkingen?
"Een diverse rol. Vanuit de gemeente hebben wij gezien dat er veel belangstelling is om de bombardementen te herdenken. Wij proberen een stimulerende en coördinerende rol te vervullen. Vrijdagavond sluiten wij de herdenkingen af in de Catharinakerk met een speciaal daarvoor geschreven Requiem voor Doetinchem. Vanochtend stond ik in dezelfde kerk om een zestigtal aanwezigen toe te spreken over de bombardementen. Sinds een aantal jaren zien we een toenemende belangstelling vanuit de samenleving. Dat is prachtig en beter dan wanneer het alleen door de gemeente wordt georganiseerd."

Mensen van de generatie die de oorlog en deze bombardementen bewust hebben meegemaakt zijn nu, 73 jaar later, tachtigers of ouder. Wat kunnen we doen om deze herinneringen voor de volgende generaties levend te houden?
"Sinds een aantal jaren worden de herinneringen vastgelegd in woord en beeld, maar je moet ook herdenkingen blijven organiseren om het levend te houden. In de wereld van vandaag is op veel plaatsen vrede en veiligheid vaak nog ver te zoeken. Wat mij vooral bezighoudt is hoe je het kunt laten zien. Daarnaast zijn er veel verhalen, maar is ook nog veel onduidelijk. Wat is er nou echt precies gebeurd? We moeten antwoorden vinden nu het nog kan. De getuigen zijn er nog, maar over een aantal jaren niet meer. Misschien wordt het wel tijd voor een samenvattend wetenschappelijk gefundeerd verhaal dat een punt zet achter sommige ongefundeerde verhalen. Voor kinderen kun je actief programma's ontwikkelen door ze bijvoorbeeld te koppelen aan een monument en door lesprogramma's aan te bieden. Ikzelf ben in 1974 geboren maar ben van jong af heel geïnteresseerd geweest in alles wat met de oorlog te maken heeft."

Ook Gaanderen en Wehl werden in de oorlog enige malen door bommen getroffen. Op welke manier wordt dat herdacht?
"Vanochtend heb ik in mijn verhaal in de Catharinakerk ook daaraan gerefereerd. Het gaat om meer dan alleen de binnenstad van Doetinchem. Wij groeien in de komende jaren naar een brede herdenking toe. In 2020 is het 75 jaar geleden. Op weg daar naartoe moeten we gaan nadenken over hoe we dat gaan doen."

Kunnen we de bombardementen, ook buiten de herdenkingsdagen, permanent zichtbaar maken? "We moeten ons afvragen hoe we kunnen verbeelden wat er toen is gebeurd. Doetinchem is een middeleeuwse stad, maar daar zie je nu niet veel meer van. Je moet het wel weten. In verbeelding en verhaling kunnen we meer doen. Het is nu al mooi dat er zoveel aandacht is en dat het vanuit de samenleving wordt opgepakt."

Meer berichten