In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 14 maart

Burgemeester, In het jaarverslag van de politie worden cijfers getoond waaruit blijkt dat de criminaliteit in het afgelopen jaar is afgenomen. Waardoor komt dat?
"Dat is landelijk het geval. Oost-Nederland en ook Doetinchem dalen sterk en dat is een mooi beeld. Wel zien we een verschuiving naar witteboordencriminaliteit en ondermijning. Uit de cijfers kunnen we in ieder geval afleiden dat de politie beter in staat is tot oplossingen te komen."

De term Ondermijning wordt ook gebruikt en die zou stijgen. Wat betekent dat in gewone mensen taal?
"Dat onder- en bovenwereld zich vermengen. Dat wil zeggen dat de onderwereld aansluiting zoekt en soms ook vindt bij de maatschappij. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het gebruik van jongeren als geldezels, over witwassen van crimineel geld, bijvoorbeeld in de vastgoedsector, maar ook over infiltratie van de politiek. Hiertegen wordt in Noord-Brabant en Limburg al redelijk succesvol actiegevoerd. Maar het werkt als een waterbed. Als ze daar succesvol zijn verplaatst het zich naar andere regio's en dan lijkt er een voorkeur voor grensregio's. In de Achterhoek zijn wij bezig dit hier in beeld te brengen. Het is echt een groot vraagstuk. Daarnaast zie je een toename van cybercriminaliteit. Het is zaak dat we niet achter de feiten aan lopen.

Burgers hebben vaak het idee dat aangiften over kleine criminaliteit niet welkom zijn of dat ze, als ze toch worden opgenomen, in de onderste la terecht komen. Is dat een juist beeld? "Nee, dat is het niet. Het is altijd goed om aangifte te doen ook al is het frustrerend wanneer dat tot niets leidt. De pakkans is niet altijd groot. Door geen aangifte te doen ontstaat een verkeerd beeld van de situatie. Elektronisch aangifte doen hoeft niet moeilijk te zijn; een kwestie van een paar minuten. Het online aangifte doen moet echter nog simpeler kunnen. In Doetinchem hebben we gelukkig een politiebureau waar ook aangifte kan worden gedaan. Aangifte doen heeft altijd zin, hoe je het ook doet."

Door personeelstekorten moet de politie prioriteiten stellen en keuzes maken. Wat heeft prioriteit en wat niet en wat betekent dat in de praktijk?
"De prioriteiten van de politie worden samen met de burgemeesters en het Openbaar Ministerie bepaald. Volgend jaar maken we weer een nieuw beleidsplan voor de volgende vier jaren. Daarin bepalen we wat de prioriteiten moeten zijn. Mijn ervaring met de politie is dat wij er altijd uit komen. Wat onder druk komt te staan is het werk van de wijkagent. Die doet ontzettend belangrijk werk. Maar hij krijgt er werk bij waardoor hij zijn wijkwerk lastig kan uitvoeren. Per 5.000 inwoners heeft een gemeente 1 wijkagent. Voor de onze gemeente zijn er dat dus 11 en die hebben we ook."

Is uitbreiding van camerabewaking een oplossing?
"Dat is zeker een oplossing, maar je moet het wel met elkaar eens zijn hoe je het doet en of het niet te ver gaat in verband met de privacy van de burgers. Het is goed daar discussie over te hebben. Je hebt goede argumenten nodig. In het stadscentrum van Doetinchem is daar nu geen aanleiding voor. In het beleidsplan wordt er wel opnieuw naar gekeken en opnieuw afgewogen. In landen als Amerika en het Verenigd Koninkrijk is cameratoezicht vooral fors toegenomen in het licht van terrorismedreiging."

Wat is uw toekomstverwachting?
"In 2019 maken we een plan voor vier jaar dat loopt van 2019 tot en met 2022. Ik zie in onze gemeente hoe makkelijk het werkt. In het politiedistrict Noordoost Gelderland zijn wij de tweede stad en we krijgen de aandacht die daarbij hoort."

Meer berichten