Gaanderenaar Bennie Ernst duikelde naar een onverkiesbare plek op de CDA-kieslijst. Foto: Bert Vinkenborg
Gaanderenaar Bennie Ernst duikelde naar een onverkiesbare plek op de CDA-kieslijst. Foto: Bert Vinkenborg

Houdbaarheidsdatum voor raadsleden?

DOETINCHEM - Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wordt er naar de kandidatenlijsten van de verschillende partijen gekeken om te zien of er bekende namen op staan en wie er nieuw is bijgekomen. Bij een inspectie van de CDA-lijst in gemeente Doetinchem vallen al gauw een paar zaken op. Enkele bekende raadsleden zijn gestopt of verhuizen naar de kelder van de lijst. Bennie Ernst is een van de betrokkenen die dit overkwam.

Door Bert Vinkenborg

Bennie Ernst uit Gaanderen is al dertien jaar raadslid voor de CDA-fractie en kan er meer over vertellen. Waarom dertien jaar, een raadsperiode is toch vier jaar? "Mijn eerste termijn begon in 2005 en duurde tot 2010. Een jaar langer dan gewoonlijk omdat in die periode Wehl bij Doetinchem werd gevoegd in het kader van de gemeentelijke herindeling."
Over de reden van zijn duikeling van de vierde plek in 2014 naar de veertiende op de nieuwe kandidatenlijst komt Ernst met een opmerkelijk verhaal. "In het CDA geldt een landelijke regel dat een raadslid niet langer dan drie termijnen ofwel 12 jaar blijft zitten en dan plaats moet maken voor een ander. In augustus 2017 werd ik, vanuit ons bestuur, gevraagd of ik er mee akkoord ging dat zij voor mij een ontheffing gingen aanvragen om van deze drie termijnenregel af te mogen wijken en zodoende de komende raadsperiode beschikbaar te kunnen blijven. De reden die werd aangevoerd was onder andere mijn ervaring als raadslid en mijn financiële expertise die beide in de komende periode goed van pas zouden komen. Uiteraard heb ik ja gezegd en voelde mij zelfs vereerd. Het provinciaal bestuur van CDA Gelderland ging daar toen ook mee akkoord. Eind 2017 stond ik, op advies van de kandidatencommissie van onze afdeling, tot mijn grote verrassing echter op een onverkiesbare veertiende plek op de kandidatenlijst."
Ernst bleek in de afgelopen perioden een echte stemmentrekker te zijn. Bij de laatste verkiezingen verzamelde hij het aanzienlijke aantal van 666 voorkeurstemmen, op één na de hoogste. Om bij voorkeur gekozen te kunnen worden dient men tenminste een kwart van de kiesdeler te krijgen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de kiesdeler het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels en kan dus variëren al naar gelang de opkomst. Als iemand op die manier gekozen wordt krijgt hij of zij een voorkeurszetel wat ten koste gaat van een andere kandidaat die hoger op de lijst staat. Zoiets kan tot teleurstelling en ongenoegen leiden. Zit dat er nu weer in? Ernst: "Het lijkt erop dat het bestuur erop rekent dat dit nu weer gebeurt. Vanuit de huidige fractie en ook andere mensen om mij heen zegt men dat het al gek moet gaan als ik het nu niet weer red, al kan het nu dan echt alleen met genoeg voorkeurstemmen. Tegenover de andere kandidaten op onze lijst vind ik dat echter jammer dat het zo moet gaan."
Ernst vindt met stelligheid dat hij zijn houdbaarheidsdatum nog niet heeft bereikt. Hij is werkzaam bij en mede-eigenaar van een administratie- en belastingadviesbureau, voorzitter van twee stichtingen in Gaanderen, budgethouder van de gefuseerde RK-kerken in Gaanderen en voorzitter van het platformoverleg. "Ik sta midden in het sociale leven en heb er nog zin in, ook in het raadswerk." Wat hij vindt is kort en duidelijk: "Indien je gebruikt maakt van de ontheffing van de drie termijnenregel, had mij dan ook een 'eerlijke' plaats op de kandidatenlijst gegeven die niet, zoals nu, afhankelijk is van het aantal te verwachten voorkeurstemmen."
Joke Emaus, voorzitter van CDA Doetinchem reageert desgevraagd: "Binnen het CDA Doetinchem is standaard de drie termijnenregeling van kracht. Voor Bennie Ernst is inderdaad enige tijd geleden een ontheffing aangevraagd. Ten tijde van die aanvraag was het voor het bestuur nog niet duidelijk of we voldoende kandidaten met de juiste expertise zouden kunnen aantrekken. De financiële expertise van Bennie is uiteraard zeer groot. Bij het samenstellen van de lijst door de selectiecommissie bleken we echter meerdere kandidaten te hebben en is op advies van de selectiecommissie door het bestuur de keuze gemaakt om, gezien de drie termijnenregeling, in de voordracht aan de leden meer nieuwe kandidaten op een hogere plek te zetten. Hier is tijdens de ledenvergadering over gesproken en gestemd. En uiteindelijk is door onze leden tijdens de ledenvergadering de definitieve lijst vastgesteld."
Op de vraag of de drie termijnenregeling regeling uniek is voor het CDA. "Het CDA heeft in principe de drie termijnenregeling afgesproken. Er zijn politieke partijen die een twee termijnenregeling hebben of geen termijnenregeling." Of Joke Emaus het verstandig vindt om een algemene landelijke regeling van toepassing te verklaren op specifiek lokale omstandigheden, laat ze in het midden. "De CDA-regeling is van toepassing voor alle CDA-geledingen: landelijk, provinciaal en gemeentelijk."
Als Ernst opnieuw voldoende voorkeurstemmen op zijn naam krijgt voor een plaats in de fractie gaat het bestuur dan achter hem staan? "Mocht Bennie Ernst -en/of andere kandidaten- met voorkeursstemmen in de raad komen, dan vormen zij de nieuwe fractie. Het bestuur staat nu al achter alle twintig namen op de lijst."

Meer berichten