In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 14 februari

Burgemeester, in de afgelopen week hield Defensie in de Achterhoek oefeningen die in de komende weken nog doorgaan. De deelnemende helikopters zorgden voor denderende herrie en veroorzaakten veel overlast in het buitengebied, vooral bij boerenbedrijven die daar bedrijfsmatig last van hadden. Kunt u daar wat aan doen? Waar raken de bevoegdheden van een burgemeester binnen een gemeente en die van Defensie elkaar?
"In algemene noodsituaties kan een burgemeester een beroep doen op Defensie. De ondersteuning die dan verleend kan worden kan bestaan uit mankracht, noodbruggen, transport enzovoorts. Een burgemeester kan geen aanwijzing geven in een concrete situatie als nu het geval is."

Voor de bewoners van het buitengebied is er sprake van overlast als helikopters in formatie met donderende herrie op bijna 'nokhoogte' over gebouwen vliegen. Als het om agrarische bedrijven gaat kan dat nog ernstiger zijn en concrete schade veroorzaken.
"Als het om schade gaat kan men die claimen bij Defensie en bij een redelijke claim wordt die doorgaans ook vergoed."

Een dergelijke grootschalige oefening over zo'n lange tijd werd in het verleden gehouden op de Lüneburger Heide of, nog langer geleden, in La Courtine. Zijn de bezuinigingen bij Defensie misschien de oorzaak dat dit nu hier plaatsvindt?
"Er wordt bij Defensie al jarenlang bezuinigd, maar of dat de reden is weet ik niet. Ik begrijp dat Defensie moet oefenen. De vraag is natuurlijk hoever je moet gaan in het accepteren van overlast."

Met nog zo'n twee weken te gaan voor deze oefening bent u dan bereid bij Defensie aan de bel te trekken?
"Deze zaken worden niet per gemeente afgehandeld. Voor Defensiezaken is Nederland onderverdeeld in drie stukken met in elk deel een liaisonofficier. Ik zit periodiek met hem aan tafel samen met andere burgemeesters uit de regio. Of Defensie in het concrete geval van deze oefening goed gekeken heeft naar de mogelijke overlast en of die binnen redelijke grenzen blijft weet ik niet. De normale weg van overleg via de Veilgheidsregio NO Gelderland is daarvoor in dit geval te lang. Wij, dat zijn de burgemeesters van de gemeenten die in het oefengebied liggen, gaan nu bij Defensie aandacht vragen voor de problemen die door deze oefening worden veroorzaakt."

Meer berichten