Wethouder Henk Bulten ziet volop kansen voor streekproducten. Foto:  Bert Vinkenborg
Wethouder Henk Bulten ziet volop kansen voor streekproducten. Foto: Bert Vinkenborg

Gemeente Doetinchem zet streekproducten op de kaart

DOETINCHEM - Hoewel het promoten van streekproducten niet tot de kerntaken van de gemeente behoort ziet wethouder Henk Bulten, met vrijetijdseconomie in zijn portefeuille, toch een rol voor de gemeente weggelegd. Binnen het brede scala van de vrijetijdseconomie kan het produceren en op de markt brengen van streekproducten daar wel onder gerangschikt worden. De gemeente heeft het voortouw genomen door al vanaf medio 2017 in het werkcafé van het gemeentehuis streekproducten aan te bieden. Het gaat om groente en fruit, kwark en yoghurt, noten, rozijnen en gedroogd fruit. Voordat deze stap werd genomen bestond slechts 7 procent van het assortiment uit streekproducten; nu is dat 21 procent. Met een gemiddelde van een paar honderd consumenten dagelijks een belangrijke impuls voor de omzet van deze artikelen.

Door Bert Vinkenborg

Leverancier van de streekproducten in het werkcafé is 'De verse kers', een boerderij in Wehl met een moderne ruim gesorteerde landwinkel die Ambachtelijk uit de Achterhoek in zijn vaandel heeft staan. De gemeente koos volgens Henk Bulten voor de Verse Kers door de breedte van het assortiment en de betrouwbaarheid van de logistiek. Net als voor horecaondernemers is het ook voor het werkcafé ondoenlijk om voor elke paar artikelen te gaan shoppen of geconfronteerd te worden met 'uitverkocht' of 'niet meer voorradig'.
Er zijn diverse agrarische ondernemers in de regio die op de een of andere manier hun producten direct aan de consument aanbieden. Velen van hen zijn druk bezig hun bedrijf te organiseren en verkeren nog in de ontwikkelingsfase. Vaak gaat het om ondernemers die erg enthousiast zijn over hun eigen bedrijf en hun eigen producten. Juist dat kan de valkuil zijn waardoor zij struikelen. Een kritische blik en een helpende hand kan voorkomen dat het in de aanloopfase fout gaat. Henk Bulten: "De eerste gesprekken over hoe dit aangepakt zou moeten worden zijn een jaar of twee geleden al begonnen. Nu zitten we in een stroomversnelling. Eerst ging het om wat men wilde, nu over hoe het ingevuld moet worden. Het begon als een vonk en het is nu al een vuurtje."
Over de rol van de gemeente in dit proces is Bulten duidelijk. "Wij willen de regionale economie een stimulans geven. Je zou het in deze samenhang ook in een breder kader kunnen plaatsen en denken aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe zoiets heel goed kan werken zie je bijvoorbeeld bij restaurant het Borghuis. Het gaat dan niet om de kosten maar om mensen een doel in hun leven te geven. Alleen met meer streekproducten in ons werkcafé gaan we geen groot verschil maken. De proef van het afgelopen half jaar heeft wel aangetoond dat het werkt. Als andere institutionele afnemers, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de scholen, dit voorbeeld volgen, krijgt de regionale economie wel degelijk een impuls."
Behalve de gemeente zijn meer mensen bezig met streekproducten. Zij hebben zich verenigd in een netwerkgroep van zo'n dertig à veertig deelnemers. Samen met de gemeente is marktonderzoek gedaan en is onder meer gezocht naar het bundelen van aanbod en logistiek. Met andere woorden het juiste product, op het juiste ogenblik op de juiste plaats. Dat is enorm belangrijk om het project te laten slagen. Ondernemers die willen aanhaken kunnen vragen stellen maar ook een beroep doen om naar hun businessplan te kijken. Volgens de wethouder doen veel ondernemers al wel wat op het gebied van streekproducten maar nog te vaak op eigen houtje.
Nu al heeft de stap van de gemeente om streekproducten aan te bieden in het werkcafé van het gemeentehuis uitstraling naar enige honderden consumenten en via hen naar een veelvoud van potentiële gebruikers. Bulten: "Onder het motto Van Boer Tot Bord krijgt men smakelijke, verse en soms ongewone producten aangeboden. Wat denk je bijvoorbeeld van buffelyoghurt? Wat we ook willen is beleving naar de consument brengen zodat die het niet een of twee keer probeert maar enthousiast wordt en er daarna mee doorgaat. Om die beleving te stimuleren wordt onder meer gedacht aan excursies, kookworkshops en andere activiteiten."
De rol van de gemeente is een stimulerende en het tot stand brengen van koppelingen tussen de deelnemers in het proces. Omdat met alleen het werkcafé als afnemer het beoogde succes niet bereikt wordt denkt men al een paar stappen verder en wil in de niet al te verre toekomst ook streekproducten leveren aan institutionele afnemers zoals ziekenhuizen en scholen. Voorlopig geldt echter "Niet rennen voor je goed kunt lopen."
De rol van de gemeente samenvattend noemt Henk Bulten het nemen van het voortouw, stimuleren, een helpende hand bieden en het helpen bij het verkrijgen van Europese subsidies. Het laatste is al een keer gelukt en om dat te bereiken moest aangetoond worden dat het voorbereidende werk goed gedaan was. Mede door de steun vanuit de gemeente is dat gelukt. De ideële doelstelling is rentmeesterschap en duurzaamheid. Door het smeden van een keten tussen regionale producenten en consumenten moet dat bereikt kunnen worden.

Meer berichten