Doetinchem natuurlijk duurzaam 2018-2019

Wethouder Frans Langeveld (r) en Nando Klein Gunnewiek. Foto: Bert Vinkenborg
Wethouder Frans Langeveld (r) en Nando Klein Gunnewiek. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - In het vaststellen van de Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam zet het college van B&W actief in op twee sporen: energietransitie en verbindingen. Wethouder Frans Langeveld legt uit wat dat betekent.

Door Bert Vinkenborg

„De uitvoeringsagenda 2018/2019 laat zien wat er in de afgelopen twee jaren is bereikt en in gang gezet en wat er nog gedaan moet worden. De doelstelling is ambitieus. Doetinchem moet in 2030 energieneutraal zijn wat wil zeggen dat de gebruikte energie ook lokaal moet worden opgewekt. Daar moet nu al mee worden begonnen anders wordt die doelstelling niet gehaald."
Terugkijkend op wat al bereikt is noemt Langeveld het nieuwe busstation dat is voorzien van een zonnedak. Aan de verduurzaming van scholen en woningen wordt gewerkt. Veel woningeigenaren maken, al dan niet gefinancierd met een duurzaamheidslening, werk van de verduurzaming van hun woning. Nieuwe gebouwen zoals onder meer de MFA in Gaanderen, 't Noorderlicht en het clubgebouw DZC '68 zijn mooie voorbeelden van wat al bereikt is.
Ook de gemeente zelf geeft het goede voorbeeld door de verduurzaming van 13 accommodaties waaronder het stadhuis, de loods van Buha en een aantal sportaccommodaties.
Langeveld noemt verder energietransitie, via drie sporen te weten Besparing, Opwekking en het gebruik van Duurzame Warmte met als belangrijk voorbeeld aardwarmte.
Goede samenwerking met partners en inwoners is een eerste vereiste om energietransitie te realiseren. Het platform Goedemorgen Doetinchem biedt inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid ideeën te delen en inspiratie op te doen. De woningbouwcorporaties spelen een belangrijke rol in het geheel door het verduurzamen van hun woningbezit.
Langeveld: „Er worden vijf zogeheten energiecoaches aangesteld die energieverbruikers gevraagd en ongevraagd van advies gaan dienen. In totaal is 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de komende twee jaar."
 

Meer berichten