In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 17 januari

Burgemeester, onlangs was er een bijzonder burgerinitiatief. Kunt u daar wat meer over vertellen?
"Bij een bepaalde gelegenheid ontmoette ik een dame die mij aansprak over haar zoontje. Het ging om Abe van negen jaar oud, een jongen uit Wijnbergen die een idee had. Ik heb haar toen gevraagd dat idee door haar zoon op papier te laten zetten. Wij ontvingen kort daarna een mailtje van Abe waarin hij schreef dat hij in hun straat altijd de rommel opruimde die daar door fietsers werd neergegooid. De tekst van het mailtje was ongeveer zo 'Hoi ik ben Abe en ik ruim bij ons altijd rommel op. Ik heb wel een idee. Kunnen wij in onze straat een blikvanger krijgen?' "

Wat hebt u daarmee gedaan?
"Op mijn verzoek is Buha gaan kijken en het resultaat is dat daar in Wijnbergen eind volgende week feestelijk een blikvanger geplaatst gaat worden. Vanzelfsprekend samen met Abe."

Is dit een voorbeeld van een initiatief door inwoners van de gemeente?
"Ja, dit is nou typisch een voorbeeld van kleinschalige burgerparticipatie. Mijn boodschap aan inwoners is ook dat serieus naar ideeën gekeken wordt en dat er, indien mogelijk, ook wat mee gedaan wordt."

Zijn er meer voorbeelden van burgerinitiatieven?
"Vlak bij mijn huis in de Lampongstraat hebben mensen een WhatsApp-buurtgroep aangemaakt voor buurtbeveiliging en inbraakpreventie. Men wilde graag een bordje in die straat waarop dat vermeld staat. Voor ons was het aanleiding om dat voor de hele gemeente te gaan bekijken. Binnenkort komt er een voorstel waarmee dit verder gestalte krijgt. Wij willen dit in onze gemeente nu goed aanpakken."

Bent u niet bang hierna overstelpt te worden met ideeën?
"
Dit zijn maar twee gevallen van burgerinitiatieven op kleine schaal waar wat mee gedaan wordt. Maar ook tijdens de nieuwjaarsreceptie stonden er tien groepen met allerlei buurtinitiatieven. Je kunt echt je ideeën kwijt en hoeft daarbij geen drempel te voelen. Er zijn veel van dit soort initiatieven waarbij de overheid kan helpen het voor elkaar te krijgen."

Meer berichten