In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 10 januari

Burgemeester, in het begin van het nieuwe jaar zijn er weer diverse statistische gegevens verschenen. Een daarvan is de krimp van de bevolking. De Achterhoek krimpt en Doetinchem groeit licht. Maar wat zegt zo'n gegeven nou eigenlijk?
"Het klopt dat de Achterhoek niet groeit, maar we zijn wel een krimpregio. En daar zijn er meer van. De ene regio krimpt wat harder, de andere wat minder hard. Doetinchem blijft stabiel of groeit iets. In de Achterhoek zijn kleine kernen die wel degelijk last van de krimp hebben. Dat hoeft niet dramatisch te zijn, als je daar goed rekening mee houdt. Ik heb op dit moment meer de focus op de economie. Werkgelegenheid en economische vitaliteit zeggen meer dan kale cijfers. Er komen mensen van elders uit de Achterhoek naar Doetinchem omdat hier goede voorzieningen zijn. Maar ook van buiten de Achterhoek worden hoogopgeleide dertigplussers aangetrokken wegens de kwaliteit van leven hier. Landelijk maar ook internationaal is de trend dat steden mensen aantrekken en dat dorpen leeglopen."

Wat doet u met dat gegeven?
"Wij sturen met ons beleid. Onder meer binnen Regio Achterhoek en door middel van Achterhoek Agenda 2020. Zo richten we ons bijvoorbeeld op de smart industry waarin vooral mbo-plus werk vindt, maar ook het midden- en kleinbedrijf en de voedingssector. In Doetinchem hebben we verder nog de culturele instellingen, de zorg en de sport die weliswaar geld kosten maar die ook bijdragen aan de werkgelegenheid én aan de aantrekkelijkheid van de gemeente."

Wat zijn de indicatoren dat het met Doetinchem de goede kant opgaat?
"Een belangrijke indicator is het vastgoed. Nieuwbouwwoningen en bouwkavels zijn in Doetinchem nu uitverkocht. We moeten zelfs gaan denken aan uitbreiding van de nieuwbouw. We hebben nu nog woningbouwafspraken tussen de Achterhoekse gemeenten. Ik wil niet vooruitlopen op de nieuwe colleges maar ik kan mij voorstellen dat dit een thema wordt voor na de verkiezingen."

Dreigt er geen kloof te ontstaan tussen de stad en de ommelanden?
"Als het goed is houden die elkaar in balans. Als groeigemeente moeten wij geen te grote broek aantrekken. Aan de andere kant moeten de kleinere gemeenten respecteren dat wij een groeigemeente zijn. In 2017 is Doetinchem met ruim 300 inwoners gegroeid."

Is krimp een bedreiging of een kans?
"Ik zie het vooral als een kans. We moeten onze blik vooral richten op de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt. Ik ben daar niet somber over. Economische ontwikkeling is belangrijker dan bevolkingsgroei. De economische infrastructuur is bepalend voor de dynamiek van de gemeente en van de regio."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten