In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 22 november

Burgemeester, de laatste weken bent u regelmatig in het nieuws geweest als het over grote regionale onderwerpen ging. Kunnen we het vandaag over de 'gewone' zaken hebben in het leven van een burgemeester. Wat waren uw alledaagse ontmoetingen met inwoners in de afgelopen week?
Vorige week woensdag heb ik een inleiding gehouden voor de Rotary Club Doetinchem - Oude IJssel over mijn werk. Verder is er natuurlijk ook het gewone ceremoniële werk zoals het bezoeken van 100-jarigen of een echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. In deze maand maak ik ook een rondje langs de carnavalsverenigingen, in Doetinchem hebben we er vijf.
Ook was ik bij het binnenhalen van Sinterklaas. In Gaanderen was dat geen intocht buiten, maar een ontvangst in sporthal De Pol in Gaanderen. Vooraf ging ik met Sinterklaas nog naar het Witte Kerkje waar tegenwoordig zorgappartementen De Vlinder in zijn gevestigd. Hier wonen jonge volwassenen met een beperking. Heel bijzonder om daar met Sinterklaas te zijn.
Verder heb ik zondagmiddag nog het concert van Mooi Koor Man in Amphion bijgewoond. Dat was ter gelegenheid van hun vijftienjarig bestaan. Ik heb daar geen actieve rol vervuld maar was er gewoon aanwezig als toehoorder.
En ik mocht ik mocht diezelfde zondagochtend in Amphion het eerste exemplaar van de nieuwe cd van de uit Doetinchem afkomstige fluitiste Eleonore Pameijer in ontvangst nemen. Dat was weer een heel ander genre dan het concert 's avonds van Mooi Koor Man.
Het was kortom weer heel divers afgelopen week en dat is het eigenlijk bijna altijd wel. Ik ben nu zes maanden in Doetinchem en iedere dag is nog verrassend. Een belangrijk deel daarvan zit juist ook in de ontmoetingen met de mensen, met de inwoners in de gemeente. Ik vind dat leuk en het is onderdeel van je werk. Als je dat niet leuk vindt, moet je geen burgemeester worden.

Wat trok u aan toen u besloot burgemeester te willen worden?
Het analytisch en strategische werk maar ook het onder de mensen verkeren op de manier zoals ik die net noemde. Het is allemaal onderdeel van je rol als burgemeester. Het gewone werk telde zeker ook mee in mijn keuze voor dit beroep.

Is er al een herkenningsmoment bij de mensen als u bijvoorbeeld door de Hamburgerstraat loopt?
Ik merk dat niet zo, maar mijn vrouw Marloes wel.

Dit weekend is er weer een jongste burgemeester bij gekomen. Eerder werd Joris Bengevoord van Winterswijk het. U was het ooit toen u in 2007 burgemeester van Haren werd. Hoe voelt dat?
Ik ben en voel mij jong en nog lang geen traditionele burgemeester met grijs haar.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten