In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 6 december

Burgemeester, er circuleren berichten dat er een tekort dreigt aan politiemensen. Waar komt dat door, wat betekent het voor de regio en wat gaan wij in Doetinchem daarvan merken?
Dat klopt, ik heb dat vorige week ook gehoord. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor orde en veiligheid en ik krijg wisselende informatie. Het fijne moet ik er nog van horen. Maar er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De politie vergrijst doordat er een periode is geweest dat er geen jonge politiemensen konden worden aangenomen. De gevolgen daarvan merken wij nu. De Achterhoek is een groot gebied en loopt al niet over van politie. We zouden juist meer politie moeten hebben. Dit staat er haaks op. Als overheid investeren we in veiligheid en met een enorme inzet redt de politie het nog. Inbraken lopen terug, geweldsdelicten lopen terug. We monitoren dat zorgvuldig. Met hard werken redden ze het. Als dit tot vermindering van de veiligheid hier zou leiden, vind ik dat niet acceptabel.

Vroeger hadden we nog de reservepolitie en de veldpolitie. Kunnen die niet opnieuw taken overnemen?
We hebben nog wel vrijwilligers bij de politie die naast hun dagelijkse werk als politieman of -vrouw de politie helpen. De veldpolitie bestaat niet meer. Wel hebben we in het buitengebied de zogenoemde groene BOA's die beperkte taken uitoefenen. Meestal zijn die in dienst van landgoederen of terrein beherende organisaties. Zij moeten toezien op de veiligheid in het buitengebied. Dat dit nodig is hebben we dit weekend weer gezien door een grootschalige dump van drugsafval in het rivierengebied.

Is het niet zo dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er meer geld naar de politie gaat?
De uitkomst van het regeerakkoord wijst niet in de richting van een bezuiniging. Er komt extra geld voor de politie. In het regeerakkoord een oplopend bedrag van 154 miljoen euro voor 2018 naar 267 miljoen structureel jaarlijks er bij in 2021. Maar er is ook bij gezegd dat het daar ingezet wordt waar het 't meest nodig is. Voor mij en andere burgemeesters in Oost-Nederland is het de vraag waar dat is, in de Randstad of in de regio? Duidelijk is dat de problematieken verschillen tussen de Randstad en onze regio. De situatie is nu zo dat we een inkrimping er nu niet bij kunnen hebben. Teamchef Viola Mistrate Haarhuis van de politie Achterhoek-West moet nu al veel doen om alle gaten dicht te houden. Collega Bruls van Nijmegen moet onze prioriteiten onder aandacht van de minister brengen.

Wat gaan u en uw collega's doen?
Nog voor de kerst bij het volgende burgemeestersoverleg West-Achterhoek wordt dit zeker een gespreksthema. In het algemeen kan ik echter zeggen dat ik blij ben met onze politie en dat het niveau steeds beter wordt. De huidige situatie is zo dat een compliment aan de politie op zijn plaats is.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten