In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester...
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester - 13 december

Burgemeester, op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het is nu al duidelijk dat ongeveer de helft van de raadsleden die verkozen worden nieuw zal zijn. Wat betekent dat voor de bestuurbaarheid van de gemeente?
Dat is een fenomeen dat we ook landelijk zien en ik verwacht dat ook in Doetinchem na de verkiezingen meer dan de helft van de raadsleden nieuw zal zijn. De eerste maanden daarna worden interessant. In de maanden tot aan de zomervakantie verzorgt de griffie een heel inwerkingsprogramma om de nieuwkomers bekend te maken met de verschillende aspecten van hun raadswerk. Het gaat dan over de ambtelijke organisatie maar bijvoorbeeld ook over de gemeentelijke financiën, hoe de besluitvorming in elkaar steekt, wat je met moties en amendementen kunt, enzovoort.

Volgens berichten in de media wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerde raadsleden te krijgen.
Ja, dat klopt. Er wordt ook nogal wat van je gevraagd. Bovendien moet je je realiseren dat je als raadslid op een feestje niet altijd de meest populaire gast bent. Iedereen vindt wat van de lokale politiek. In het college hebben we het er wel over gehad. Wij zijn er waakzaam op. Je moet niet vergeten dat er drie lijsttrekkers in het college zitten.

Wat vindt u interessant aan de verkiezingen?
De periode van onderhandelingen erna is nog spannender dan de tijd voor de verkiezingen. Men ontdekt dan dat niet alles wat men wilde ook kan. De burgemeester is tijdens dat proces de stabiele factor en heeft een luisterend oor. Anders dan de lijsttrekkers heeft hij een ambtstermijn van zes jaar. Ik verwacht dat voordat het coalitieakkoord een feit is ik het nog te zien krijg, maar ik ben meer op het proces dan op de inhoud gericht.
Er komen nieuwe partijen bij. De sluitingsdatum voor het indienen van kieslijsten van nieuwe partijen is 27 december. Uiterlijk 5 februari 2018 moeten alle partijen hun kieslijsten hebben ingeleverd. Er gaan mensen weg met heel veel raadservaring en lokale binding. Er gaat dus veel ervaring verloren, maar Doetinchem is groot en er zijn meer mensen met talenten en netwerken. Je kunt die trouwens ook ontwikkelen

Hoe zit het met integriteit? Kunnen we hier toestanden zoals in Brunssum krijgen?
Nee, daar ben ik niet bang voor. Maar het is ook niet altijd zwart-wit. Sommige dingen zijn niet zo helder. Ik geef een voorbeeld; tijdens mijn studie in 1996 liep ik stage bij een gemeente en een wethouder liet mij vol trots zijn nieuwe mobiele telefoon zien en vertelde erbij dat hij die van een lokale aannemer had gekregen. Hij had blijkbaar niet in de gaten dat zoiets niet kon. Soms is het ook een kwestie van cultuur. Mijn stelregel is, maak het bespreekbaar en transparant dan voorkom je ellende achteraf.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten