Groenbeheer bedrijventerreinen

DOETINCHEM - Op 29 november werd de beheerovereenkomst groenonderhoud ondertekend door wethouder Drenth namens de gemeente Doetinchem en voorzitter Marcel Ernst van de parkmanagementorganisatie op Akkermansweide in Gaanderen. Daarmee is het onderhoud van het openbare groen op alle bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem overgedragen aan de respectievelijke parkmanagementorganisaties.

Groenbeheer draagt in grote mate bij aan de beeldkwaliteit van een bedrijventerrein en sluit daarom prima aan op de doelstellingen van de parkmanagementorganisaties. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanuit het budget dat jaarlijks van de gemeente wordt ontvangen en aangevuld met extra budget vanuit de parkmanagementorganisatie.
De beheerovereenkomst eindigt per 31 december 2019. In het voorjaar van 2019 volgt een evaluatie tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de parkmanagementorganisaties op Wijnbergen, Verheulsweide, Keppelseweg, De Huet, Akkermansweide en het A18 Bedrijvenpark.

Voorzitter Henk Grootjans van IG&D Bedrijvig Doetinchem is trots op het resultaat en de inzet vanuit de zes parkmanagementorganisaties. Verzorgde bedrijventerreinen dragen in grote mate bij aan het vestigingsklimaat in de gemeente Doetinchem.

Meer berichten