Marinka Kuijpers spreekt over het belang van LOB. Foto: PR
Marinka Kuijpers spreekt over het belang van LOB. Foto: PR

Doetinchem On Stage versterkt LOB van leerlingen

DOETINCHEM - Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is van groot belang in het voortgezet onderwijs. Daarover sprak prof. dr. Marinka Kuijpers in een workshop bij AOC Oost. Het project Doetinchem On Stage geeft leerlingen veel mogelijkheden om ervaringen op te doen op het gebied van LOB.

Wat maakt dat LOB zoveel aandacht krijgt? Kiezen is lastig, verkeerde keuzes voor opleidingen remmen de ontwikkeling van leerlingen en kosten veel geld. Het VO heeft dus de opdracht om daar extra aandacht aan te besteden. Vaak gebeurt dat door een beroepskeuzetest, een stage of meeloopdag, een advies van de mentor. Het is een grote keuze voor de toekomst. Marinka Kuijpers vergeleek dat met het kiezen van een partner. Wie van ons gaat een relatie aan door een testje te doen, met een mogelijke partner een dag op te trekken en een advies van vrienden of bekenden? Niemand toch! Voor leerlingen is het dus van belang veel verschillende dingen mee te maken om zich goed te kunnen oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding of toekomstig beroep.
Doetinchem On Stage biedt leerlingen van AOC Oost en Metzo College die mogelijkheid: na een gedegen voorbereiding op school ontmoeten zij bij het Beroepenfeest op het Graafschapstadion mensen met heel uiteenlopende beroepen. Ze voeren een gesprek en maken, bij belangstelling van beide kanten, een afspraak voor een werkbezoek op de Doe Dag enkele weken later. Elke leerling legt minstens twee bezoeken af. Twee ervaringen dus op LOB-gebied, naast de ervaring van het afstappen op onbekende mensen en een gesprek voeren.
Er zijn veel verschillende beroepsbeoefenaren nodig om Doetinchem On Stage tot een succes te maken. Aanmelden kan via de websites www.doetinchemonstage.nl of www.professionalontmoetvmob.nl waar ook veel aanvullende informatie te vinden is.


Speciaal fonds voor jongeren met geldproblemen

DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem komt met een speciaal fonds voor jongeren met financiële problemen, het zogenoemde Doorbraakfonds. Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD) en het Platform Armoedebestrijding (PAD) coördineren het project.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf jongeren met financiële problemen kampt. Ze komen niet rond, kopen te gemakkelijk op afbetaling, vergeten zich te verzekeren, maken schulden, hebben kortom moeite om de tering naar de nering te zetten.
Eenmaal in de schulden worden hun maandelijkse lasten hoger en hoger en hun problemen groter en groter. Dit leidt dan weer tot stress, problemen op school of werk in relaties en gebrek aan perspectief. Zo ontstaat vanuit een aanvankelijk nog op te lossen probleem in relatief korte tijd een uitzichtloze situatie.
De kans dat jongeren in zo'n negatieve spiraal terecht komen is groter naarmate de drempel om tijdig om hulp te vragen hoger is en de jongeren zelf in het begin van die roetsjbaan naar zo'n onoverkoombare schuldenlast het gevaar niet zien. Met het speciale fonds willen SJOD en PAD de jongeren juist tijdig ondersteuning bieden en ook daadwerkelijk financieel kunnen helpen. Anders gezegd: tijdig ingrijpen om erger te voorkomen. Ook als het financiële probleem al tot andere problemen leidt, levert het werken aan die andere problemen vaak weinig op, als het financiële probleem niet wordt opgelost. Net zoals het oplossen van het financiële probleem slechts een tijdelijke oplossing blijkt als de andere ermee gepaard gaande problemen niet worden aangepakt.
Met het speciale fonds verwachten SJOD en PAD een doorbraak te kunnen bewerkstellingen in deze patstelling. Vandaar de naam Doorbraakfonds.
Eenmaal uit de problemen en alles weer goed op orde, moeten de jongeren het geleende bedrag terugbetalen, zodat het weer ingezet kan worden voor andere jongeren die in de problemen raken.
Gemeente Doetinchem stopt om te starten 20.000 euro in het fonds. Het project start in oktober en loopt in ieder geval tot mei volgend jaar.

Meer berichten