Stadhuis. Foto: Burry van den Brink
Stadhuis. Foto: Burry van den Brink (Foto: Burry van den Brink)

Raad stelt financiële randvoorwaarden Cultuurbedrijf Doetinchem vast

College kan aan de slag met businessplan

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Na drie jaar heeft de Businesscase Cultuurbedrijf Doetinchem de eindstreep gehaald. Vanaf de publieke tribune gevolgd door de directeuren van Amphion, Muziekschool en Gruitpoort wordt de raad het op donderdag 9 november eens over het voorliggende voorstel waarin de financiële randvoorwaarden worden vastgesteld en het college de opdracht krijgt de businesscase uit te werken tot een meerjarig businessplan.

Bennie Vonk (CDA) vindt dat nu het moment is om de volgende stap te zetten. Vonk: "Dat er zaken zullen gaan veranderen staat vast. Gooi geen oude schoenen weg voordat de nieuwe passen. Dat geldt ook voor de huisvesting van de Muziekschool. Aan de slag." Hans Boerwinkel (SP) vraagt zekerheid voor de werknemers en ook om het gebouw van de muziekschool, een gemeentelijk monument, in ieder geval de komende jaren te behouden. Steven Kroon (PvdA) vraagt zich af wat er mis was met de bestaande Gruitpoort, Amphion en Muziekschool. Hij wordt prompt geïnterrumpeerd door Bennie Vonk (CDA) die hem eraan herinnert dat hijzelf aan het begin van het proces de initiatiefnemer was van het cultuurbedrijf. Kroon wil de bezuiniging van tafel als die het cultuurbedrijf in de weg staat. Henri-George Moïze de Chateleux (Lokaal Belang Doetinchem): "Kies niet voor stenen maar voor de functie. Een voorwaarde is de banen van de muziekschool veilig te stellen." Robert Ooms (PvLM) steekt de hand in eigen boezem en stelt dat de fout van de vertraging in het proces bij de raad ligt door drie jaar geleden het initiatief bij Amphion, Muziekschool en Gruitpoort te leggen. Dat bleek een onmogelijke opdracht te zijn. Ooms: "Een cultuurbedrijf met drie sterke namen is klaar voor de toekomst."
In haar antwoord zegt wethouder Maureen Sluiter dat er werkgarantie is voor de muziekdocenten en dat het overleg met hen al loopt. De huisvesting aan de Bizetlaan blijft in ieder geval nog het eerste jaar bestaan. Het uitgangspunt blijft dat de huisvesting geconcentreerd zal worden in de binnenstad in het zogenoemde Cultuurkwartier. Beschikbaar worden naast Amphion en de Gruitpoort de Baptistenkapel en het Dijkhuis. Hiervoor zijn nog wel bouwkundige aanpassingen nodig.

Meer berichten