Programma begroting 2018 unaniem goedgekeurd

Wethouder Henk Bulten zag hoe de begroting unaniem werd goedgekeurd. Foto: Bert Vinkenborg
Wethouder Henk Bulten zag hoe de begroting unaniem werd goedgekeurd. Foto: Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - De programmabegroting 2018 haalt op donderdag 9 november met gemak de eindstreep en krijgt unanieme goedkeuring van de raad. Een aantal wensen en opmerkingen komen niet onverwacht.

Door Bert Vinkenborg

Rens Steintjes (CDA) constateert dat Doetinchem het goed doet en is trots op wat bereikt is. Hans Boerwinkel (SP) memoreert de grote veranderingen in het sociaal domein en meent: "Vaak ging het goed maar lang niet altijd. Wij zijn er nog lang niet." Hij roep het college op eerdere bezuinigingen ongedaan te maken.
Nol Verhoeven (VVD) ziet duurzaamheid niet alleen als doel maar ook als kans voor de economische ontwikkeling. Het strengste voor het gevoerde beleid van de coalitie is Steven Kroon (PvdA). Hij ziet als beeld van de periode tot nu toe een gebrek aan samenhang, inspiratie en solidariteit. De voorliggende begroting laat enkele zorgelijke ontwikkelingen zien. Er is een forse stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Op dit moment zijn er 1306 en de tendens is groeiend. Patrick Moors (GBD) noemt de hondenbelasting en vraagt zich af als de controle aan een derde partij wordt overgedragen de baten nog wel tegen de kosten op zullen wegen. Hoewel zijn partij deel uitmaakt van de coalitie noemt John Westerdiep (GroenLinks) de gekozen locatie van het Slingeland Ziekenhuis een blunder en een gemiste kans. Het moet nog afgewacht worden wat de uitspraak van de Raad van State wordt in de zaak die door verschillende partijen daarover is aangespannen.

Over de hondenbelasting zegt wethouder Bulten toe dat daar opnieuw naar wordt gekeken. Peter Drenth is verrast door de recente herverdeling van portefeuilles en moet met name nog kijken naar het armoedebeleid. Dit onderwerp wordt in de komende maand besproken en zal in de raad van december op de agenda komen. Hij laat zich niet uit de tent lokken door Hans Boerwinkel die vraagt of er wel geld is voor een bijsturing, maar sluit het niet uit. Drenth: "Of dat nodig is moet uit de bijeenkomst blijken." Er is volgens hem bijna geen onderwerp waarover zo verschillend gedacht wordt als het armoedebeleid. Uiteindelijk gaat de raad over het beleid.
Wethouder Frans Langeveld zegt onderzoek naar de toename van het aantal bijstandstrekkers toe maar verwacht een inventarisatie die inzicht geeft niet voor maart 2018. Steven Kroon dringt aan op spoed.
Als de begroting in stemming komt wordt die unaniem goedgekeurd.

Meer berichten