Sevda Bali (vooraan links) tijdens een wijkbezoek in het kader van het Afkoppelingsproject. Foto: Bert Vinkenborg
Sevda Bali (vooraan links) tijdens een wijkbezoek in het kader van het Afkoppelingsproject. Foto: Bert Vinkenborg

Dissidente raadsleden worden scherp aangevallen

DOETINCHEM - Voorafgaand aan de begrotingsvergadering deelt voorzitter Mark Boumans mee dat het aantal dissidenten die uit hun fractie zijn gestapt in deze raadsperiode gestegen is. Eerder verlieten Ellenus Venema, Henk Mourik en Johan Veltkamp al hun fracties om verder te gaan als eenling of, in het geval van Henk Mourik, zich aan te sluiten bij een andere. Recentelijk werd hun voorbeeld gevolgd door Henri-George Moïze de Chateleux en Willem Traag die verder gaan als Lokaal Belang Doetinchem en door Sevda Bali die de GroenLinks fractie verlaat en alleen verder gaat.

Door Bert Vinkenborg

Door het weglopen van de D66-fractie ziet Kees Telder het als zijn democratische plicht zich als wethouder terug te trekken. Het ongenoegen wordt door diverse sprekers in scherpe bewoordingen tot uitdrukking gebracht. Hans Boerwinkel (SP) noemt de meegenomen zetels 'gestolen stemmen' en schaamt zich voor de Doetinchemse politiek. Zo mogelijk nog scherper is de door de PvdA ingediende motie waarin gesteld wordt dat de dissidenten kennelijk het eigen belang boven het kiezersmandaat stellen. De burgemeester wordt in de motie gevraagd het gesprek aan te gaan met het ministerie van Binnenlandse zaken om een aanpassing van de Grond- en Kieswet te bepleiten zodat in de toekomst een herhaling van deze gang van zaken onmogelijk wordt gemaakt. Om duidelijk te maken wat ieders positie in deze kwestie is vraagt Steven Kroon om hoofdelijke stemming over de motie.
Rens Steintjes (CDA) geeft toelichting op het beraad tussen de fractieleiders naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen. De zitting van dit college zal worden uitgediend en de portefeuille van wethouder Telder wordt tot aan de volgende verkiezingen in maart 2018 verdeeld tussen de zittende wethouders.

Als nestor van de raad richt Nol Verhoeven (VVD) zich tot Kees Telder en spreekt dank en respect uit voor diens rol en functioneren in de afgelopen raadsperiode. De stemming over de PvdA motie 'Vertrouwen herwinnen' krijgt niet de unanieme steun van de raad. Te veel raadsleden en zelfs fracties verkeren in een moeilijke positie. De fractie van Ans Putman (PvLM) is voortgekomen uit een soortgelijke situatie in de vorige raadsperiode toen Putman uit de PvdA-fractie stapte. Haar positie was echter zo sterk dat ze na de verkiezingen terugkwam in de raad met twee zetels. Ze noemt de motie dan ook 'te kort door de bocht'.
Als de motie in stemming komt verklaren achttien raadsleden zich voor en tien tegen. Wel aangenomen maar zonder de wellicht door de PvdA gehoopte grote meerderheid.

Afscheidswoord
Wethouder Kees Telder laat in zijn afscheidswoord weten "Ik baal als een stekker" en ziet zich genoodzaakt per onmiddellijk te stoppen. Nu zijn fractie is weggelopen ontbreekt de democratische legitimering voor zijn aanblijven. Helaas heeft hij nog geen verklaring voor hun stap ontvangen volgens Telder. Hij prijst de collegialiteit en loyaliteit die in het college heersen. Na alle aanwezigen de hand geschud te hebben verlaat hij de raadszaal.

Meer berichten