Pilot 'wonen achter winkels'

DOETINCHEM - Om leegstaande winkelruimte tegen te gaan, start gemeente Doetinchem een pilot waarbij woonruimte wordt toegestaan in de achterzijde van een winkelpand. Voorwaarde is dat de winkelruimte aan de voorzijde te allen tijde gevuld is met een winkel, zodat een aaneengesloten rij winkels het straatbeeld bepaalt.

Minder winkelruimte
Met een pilot, waarbij in twee huidige winkelpanden woonruimte wordt gecreëerd, wil de gemeente onderzoeken welke invloed deze maatregel heeft op de winkelleegstand. Zorgt het realiseren van een woning achter de winkel ervoor dat de voorkant van het pand gevuld blijft of weer gevuld wordt met een winkel?

De vraag naar winkelruimte neemt af. Een landelijke trend die ook in Doetinchem zichtbaar is. De winkelpanden in de Doetinchemse binnenstad zijn veelal smalle, diepe panden. Deze combinatie leidt tot de wens van vastgoedeigenaren om de winkelruimte te verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om winkelruimte te (ver)huren. De gemeente denkt mee met de vastgoedeigenaren en doet een handreiking door wonen achter winkels in het stadscentrum ('het Ei') in bepaalde gevallen toe te staan. Een goed functionerend winkelgebied is immers van groot belang voor de stad Doetinchem.

Uitgangspunt is dat het verkleinen van winkelruimte meer mogelijkheden biedt voor het laten voortbestaan of vestigen van een levensvatbare winkel. Een vereiste is dat de winkel aan de voorzijde zit en de woonruimte aan de achterzijde, zodat het aanzicht vanuit de straat een aaneengesloten rij winkelpuien blijft.

Afspraken met pandeigenaren
De pilot richt zich op twee panden: Heezenstraat 27 en 43. Met deze pandeigenaren worden nadere afspraken gemaakt over het realiseren van de woning en het gebruik van de resterende winkelruimte. Ook worden afspraken gemaakt over langdurig gebruik van de voorzijde als winkel, zodat geen situatie ontstaat waarbij er wel een woning is, maar geen winkel. In het najaar wordt de pilot geëvalueerd.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=staddoetinchem.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=699,700,701,703,704,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227718&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=staddoetinchem.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=699,700,701,703,704,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>