Hoe wordt Doetinchem energieneutraal in 2030?

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor is commitment, betrokkenheid en inzet nodig van alle Doetinchemmers. De routekaart 2030 biedt globale informatie over de weg hier naar toe en wordt in het najaar van 2017 verder uitgewerkt met vele partners.

Onder energieneutraal vallen zowel de focus op energiebesparing als de focus op het opwekken van duurzame energie. Samen is dit de energietransitieopgave.

Energiebesparing en duurzame opwekking
In 2030 moet er 55% op het gasverbruik en 20% op het elektriciteitsverbruik bespaard worden ten opzichte van 2012. De resterende energievraag moet vervolgens worden ingevuld door het gebruik van duurzame energie opgewekt binnen Doetinchem. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan zonne- of windenergie, maar ook aan biomassaketels of biovergistinginstallaties. Er wordt ook ingezet op maatregelen om het voor inwoners makkelijker te maken om energie te besparen of te investeren in duurzame opwekprojecten, bijvoorbeeld via duurzaamheidsleningen.

Samen
De overgang naar een duurzame energievoorziening is van invloed op alle Doetinchemmers. Door peiling via het inwonerspanel werd duidelijk dat er een groot draagvlak is voor de energietransitie. Ook is er in het voorjaar een energiedialoog gestart met verschillende doelgroepen uit Doetinchem. Ook dit leverde veel betrokkenheid en commitment op. De komende jaren wordt hier verder in geïnvesteerd.

Gidsprincipes
Energieneutraal is de stip op de horizon. De huidige routekaart bevat aandachtspunten als gidsprincipes voor de weg hiernaar toe. De gidsprincipes zijn het onderschrijven van het belang van het (grootschalig) opwekken van duurzame energie, het benutten van alle potentiële ontwikkellocaties in Doetinchem, de bereidheid eigen opbrengsten aan duurzaamheidsdoelen te besteden, de bereidheid tot het lopen van een gecalculeerd risico, het zorgdragen voor participatiemogelijkheden bij opwekprojecten en het zorgdragen voor voordelen voor de directe omgeving van opwekprojecten.

Vervolg
In het najaar van 2017 gaan betrokken partijen samen aan de slag met de verdere uitwerking. Hieruit volgt een activiteitenoverzicht. In de Uitvoeringsagenda voor 2018-2019 worden vervolgens de voorziene kansrijke en realistische activiteiten opgenomen. Iedere twee jaar wordt deze uitvoeringsagenda getoetst en bijgesteld. Zo vormt de routekaart een dynamisch navigatiesysteem.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=staddoetinchem.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=699,700,701,703,704,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227718&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=staddoetinchem.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=699,700,701,703,704,725" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>