Paul Seesing verwacht dat eind dit jaar de eerste schop de grond in zou kunnen gaan. Foto: Bert Vinkenborg
Paul Seesing verwacht dat eind dit jaar de eerste schop de grond in zou kunnen gaan. Foto: Bert Vinkenborg

Glasvezel gaat er toch komen in het buitengebied

REGIO - Na twee keer een valse start gaat glasvezel voor het Achterhoekse buitengebied er nu dan toch komen. De eerste keer stuitten de pogingen van de gemeenten op een veto uit Brussel.

Door Bert Vinkenborg

Overheidssteun zou concurrentievervalsend zijn en was dus niet toegestaan. Bij een poging om de commerciële marktpartijen te interesseren voor het project bleef alleen het investeringsfonds CIF als gegadigde over. Die bleek zich al snel vertild te hebben aan de omvang van het project en laat na herhaalde niet nagekomen afspraken het nu afweten. Zeven gemeenten slaan de handen ineen en besluiten de belangrijkste horde, het buizennetwerk, om te komen tot een glasvezelaansluiting voor elk adres in het buitengebied zelf te nemen. Woordvoerder namens Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen is Paul Seesing, wethouder van Bronckhorst.
Op de vraag of er nu dan wel geïnteresseerde providers zijn om voor de aansluitingen te zorgen laat Seesing weten dat er al informele contacten geweest zijn waaruit dat is gebleken. De engineering van het netwerk is door de gemeenten al ter hand genomen en uitbesteed aan een bedrijf dat 'het kunstje kent'. Bronckhorst is bestuurlijk de trekker van het project, de uitvoering wordt door de gemeenten zelf op hun eigen grondgebied gedaan. Binnen de overleggroep Breedband Achterhoek was dit al voortdurend onderwerp van gesprek. Van de elf gemeenten bleven er uiteindelijk zeven over die samen het project ter hand gaan nemen. In Winterswijk en Berkelland wordt de aanleg al verzorgd door CIF en in Oost-Gelre en Aalten wil CIF nog gaan beginnen.
De bezwaren uit Brussel worden nu handig omzeild doordat de gemeenten alleen maar faciliteren en niet zelf gaan exploiteren. Als het buizennetwerk er eenmaal ligt wordt de glasvezelkabel door een van de vele providers er doorgetrokken. Wie dat is zal blijken na de aanbesteding, waaraan CIF overigens ook weer meedoet. Op de vraag of het allemaal niet veel duurder wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was, verzekert Paul Seesing. "We blijven binnen de kostprijs die CIF had opgegeven." Het gebruik van het buizennetwerk wordt via een vastgestelde huurprijs betaald door de provider die er zijn kabel doorheen trekt. De gemeenten zijn in dit geval dus 'gelegenheidsgever' en geen exploitant. Het buizenstelsel komt alleen langs de openbare wegen te liggen. Vanaf de aansluitpunten tot aan de woningen zijn de kosten voor de gebruikers.

Terugverdientijden
Waarom gaat de gemeenten nu wel lukken wat CIF niet lukte? Paul Seesing: "Het gaat hier om een zogenoemde eerstelijnsvoorziening die niet binnen tien jaar hoeft te worden terugverdiend. Wij hanteren hiervoor langere terugverdientijden dan commercieel gebruikelijk is. Gezien de lage financieringskosten van dit moment is het nu of nooit." Over het begrip eerstelijnsvoorziening meent hij ook: "Dit is voor de hele Achterhoek van groot belang omdat het een vestigingsvoorwaarde is. Als we dit nu niet doen dan raken we de weg kwijt. We gaan uit van honderd procent aansluitingen."
Het geplande tijdspad is dat de gemeenteraden in mei/juni besluiten gaan nemen. Na de vakantie worden providers benaderd en met een van hen wordt een contract afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het plan dat eind 2017 of begin 2018 de eerste schop in de grond gaat.
Toen de gemeenten van plan waren dit project helemaal zelf uit te voeren was er nog 60 miljoen euro provinciegeld beschikbaar. Hoe is dat nu? Volgens Paul Seesing is het aan de individuele gemeenten zelf om te beslissen of ze bij de provincie aan zullen kloppen. Bronckhorst doet dat in ieder geval niet.
Wat vindt Seesing van het project? "Ik vind het bijzonder dat zeven gemeenten dit besluit hebben kunnen nemen. Bestuurlijk is dat een unicum."

Meer berichten