Derde editie Slangenburgse Trailrun door Slangenburg. Foto: Burry van den Brink
Derde editie Slangenburgse Trailrun door Slangenburg. Foto: Burry van den Brink

Discussie over toekomst landgoed Slangenburg

DOETINCHEM - De partijen die betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkeling van het landgoed de Slangenburg ontmoetten elkaar dinsdag in Herberg Het Onland om samen over de toekomst van het landgoed van gedachten te wisselen en een toekomstvisie te ontwikkelen. Het begrip 'partijen' verandert al snel in 'partners'. Met andere woorden, men ziet elkaar niet als rivalen maar als deelgenoten.

Door Bert Vinkenborg

De vijf partners zijn gemeente Doetinchem, de stichting Monumenten Bezit (eigenaar van het kasteel), de stichting Gastenhuis De Slangenburg, de Sint Willibrordsabdij en Staatsbosbeheer. Zij zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij de Slangenburg. Als zesde partner zijn de omwonenden aanwezig. Zij hebben een historische, traditionele, emotionele of zakelijke binding met het landgoed. De Daele van Het Onland is afgeladen met meer dan zeventig belangstellenden.

Parel
De avondvoorzitter vraagt na elkaar een vertegenwoordiger van een van de partners voor het voetlicht om in het kort te vertellen wat hun rol en doelstellingen zijn. Wethouder Ingrid Lambregts van de gemeente Doetinchem, met Natuur & Landschap in haar portefeuille, verricht de aftrap. Zij schetst het landgoed als een parel van de gemeente Doetinchem. Haar collega wethouder Henk Bulten, met recreatie en toerisme in zijn portefeuille, is ook aanwezig maar blijft aan de zijlijn. Lambregts: "De rol van de gemeente is die van verbinder." Dom Henry Vesseur O.S.B., abt van de Sint Willibrordsabdij eigenaar van zestig hectare van het landgoed, vertelt dat stilte een belangrijk kenmerk van het landgoed is en dat hij die graag wil behouden. Miranda Berendsen, teamleider Achterhoek van Staatsbosbeheer (SBB) herhaalt de missie van haar organisatie: "Beschermen, beleven en benutten." Zij ziet dit niet als de exclusieve taak van SBB maar van alle betrokkenen en vraagt de toehoorders: "Hoe kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat het een mooi landgoed blijft." Onder de omwonenden is ook het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg aanwezig. Dit comité ging al eerder de discussie met Staatsbosbeheer aan en vindt dat houtproductie niet op gespannen voet mag staan met de recreatieve en ecologische functie van het bos. Na de inleidingen door de vertegenwoordigers van de deelnemende partners houdt gebiedscoördinator Wim Beijer een presentatie.

Kernkwaliteiten
In de presentatie worden vier kernkwaliteiten benoemd: Gastvrijheid, Rust, Ruimte en bezinning en Cultuurhistorische eenheid. Uitwerking volgt in de begrippen Beschermen, Beleven en Benutten. Bijvoorbeeld, de partners willen de samenhang tussen een landgoed met kasteel en met abdij, in stand houden. Dat is een unieke combinatie in Nederland. Daarnaast is de rol van water een bepalend onderdeel van het gebied. Rond de concrete thema's verkeer, recreatie en werken en wonen wordt vervolgens de discussie in groepen gestart.
Wim Beijer vervolgt: "Wij gaan kijken welke projecten hier vanavond uit te halen zijn en wat we daarmee gaan doen." Als hij vraagt wie er aan toekomstige projecten wil deelnemen gaan er voldoende handen omhoog.
Daarna worden de belangstellenden verdeeld in drie gespreksgroepen om samen over de toekomst van de Slangenburg te discussiëren en zo tot een voorlopige visie te komen hoe het met het landgoed in de toekomst verder zou moeten gaan. Dat dit dezelfde avond niet meteen tot concrete zaken zou leiden was te voorzien. Daarom is een tweede avond gepland voor medio februari. De resultaten van nu zijn dan samengevat tot enkele duidelijke stellingen waarover verder gesproken kan worden.

Meer berichten